Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

VOV4.M’nông – Ntu\k mbơh nkoch nău Đức nar nđaơ (21/1) ndơ\ nău, ăp nu^h kruanh 27 dak Liên minh châu Âu-EU le\ [ư r[u\n nchră gưl prêh pơk so\ng dăng lơn lah gay tâm nchră mpeh trong nchrăp chuh dak si n’hanh tâm rgop ăp trong njrăng n’gang srê lam dak. Ngoay tâm âk bôk nău bah r[u\n nchră ăp bôk nău bah r[u\n lah n’hu\ch hăn nsong đah ăp dak kan ndrel. Pháp kuăl jă [ư t^ng uănh nđôi săk soan ta n’har bri, ntơm uănh năl Covid-19 đah ăp nu^h mhe lăp n’hanh đê| đo\ng mô an nu^h [on lan luh năp neh dak yor ăp nkô| nău mô khlay. Chính phủ Đức hôm đă ăp dak kan ndrel EU mô an năch pâl nđaih mô geh tâm EU lăp, tâm ne\ geh năch pâl nđaih dak Anh.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương