Pơk uănh mông nar djăt: 31/10/2020

VOV4.M’nông: Nau mbơh bah N’gâng kan Công thương ân saơ, nau kan tăch rgâl geh nklăp 2,2 rmen đôlar tâm khay 10. Kơp nsum 10 khay năm 2020, ăp nau kan tăch rgâl ndoh ndơ lo\ geh rnoh âk ngăn 18,72 rmen đôlar (ndrel rơh aơ năm e geh rnoh 9,3 rmen đôlar). Tâm rnôk nau tăch luh bah âk dak tâm nkuăl lo\ n’huch mô lah hun hao mbrơi ri nau geh hun hao tăch luh tâm rnoh 4,7% ndrel mât rnoh tăch ẻgâl âk tâm khay 10 bah năm lah nau nsôih têh ngăn bah Việt Nam. Kơt nê, đah nau ndâk văng sa geh âk ntơm n’gul năm 2020 tât rnôk aơ, rnoh geh tăch luh bah Việt Nam jêh 10 khay năm 2020 ho\ hao 2,62% rđil rơh aơ năm 2019, geh nklăp 439,8 rmen đôlar./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương