Pơk uănh mông nar djăt: 20/8/2019

VOV4.M’nông: Kơp tât rnôk dja, nu^h ji luh mham rih ta n’gor Gia Lai hôm rlu hao đah bơi 5.700 nu^h ji. Nău ji geh ta 141/222 xã, phường, thị trấn bah 17/17 nkuâl, thị xã, nkual [on têh. Du đêt nkuâl dôl lah ntu\k rgum ji âk mpeh nu^h ji luh mham rih kơt nkual [on têh Pleiku, K’bang n’hanh Chư Prông. A[aơ ntu\k rgum mât uănh nău kop ji n’gor Gia Lai dôl nsrôih nt^m nti ăp nkuâl, lơn lah ăp nkuâl geh âk nu^h ji an [ư ăp nău kan njrăng n’gang nu^h ji luh mham rih t^ng di trong nt^m nti bah Bộ Y tế, bah ir ntưp rêng tât [on lan./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng