Pơk uănh mông nar djăt: 1/11/2020

VOV4.M’nông: Âk nkuăl tâm n’gor Gia Lai ho\ [ư uêh nau kan kơp chi\ng gong năm 2020 đah ăp nau tă geh ueh ngăn rđil đah nroh bah a[aơ 12 năm (năm 2008), Đah nau kan kơp ân tâm di khoa hoch ndrel ngăn, nau tă geh mbơh ueh ngăn tâm di ngăn nau dôl geh mpeh chi\ng gong tâm [on lan.

Ti\ng nau geh kơp chi\ng gong năm 2020, nkuăl Ia Grai, n’gor Gia Lai hôm mâp 765 bor chi\ng, n’huch 351 bor rđil năm 2008. 4 nkuăl mpeh ba lơ lah Ia O, Ia Chía, Ia Khai, Ia Krai, a[aơ hôm mâp âk chi\ng nmgăn. Bol ma rnoh chi\ng n’huch bơi tât 200 bor, yơn xã Ia O hôm lah nkuăl hôm mât âk chi\ng ngăn bah nkuăl, đah 344 bor, tâm nê âk bor chi\ng khlay.

Wa Nguyễn Khắc Hùng, Groi Kruanh Jrâu kan Văn hoá, Thông tin nkuăl Ia Grai, n’gor Gia Lai ân gi\t: Geh du nau ngăn lah rôk nau rêh bah kônh wa rnoi Jarai nar lơn ma ueh jêng, bu geh nau u\ch rvăt âk tay chi\ng, bol ma rnăk vâl ho\ geh mât âk bor. Geh ăp rnăk vâl do\ng ma rhiăng rkeh prăk gay ma geh rvăt bor chi\ng khlay. Đah khân păng, nê lah du nau [ư rjăp nau dơi tâm [on lan”.

Geh âk ngăn nau [ư tât rnoh geh kơp chi\ng gong n’huch rđil năm 2008. Ê lor lah nau mô geh tâm ban tâm nau nchih rnoh ăp blah mô lah ăp mlâm. Ntop ma nê đo\ng, âk rnăk bah năp nơh geh chi\ng khlay geh bu ntu\ng yor ri ma geh nau mi\n klach rvê, mpôl chi\ng rjăp mô mbơh ân cán bộ kơp.

Tâm nkuăl neh geh âk nau vay ơm Kông Chro, nkuăl geh rnoh chi\ng âk tal 3 tâm n’gor Gia Lai, ti\ng rnoh kơp năm 2008 lah 651 blah. Yơn nau mhe kơp rnôk aơ hôm 538 bor. Tâm ăp nkuăl êng bah n’gor Gia Lai, rnoh chi\ng ko\ geh nau rgâl n’huch êng, ngăn lah nkuăl Kbang hôm 690 bor ( n’huch 229 bor rđil năm 2008), nkuăl Krông Pa geh 407 bor n’huch 110 bor, Đức Cơ geh 215 bor (n’huch 35 blah). Ti\ng wa Nguyễn Quang Tuệ, Kruanh jrâi mât ndoh ndơ ơm yau, N’gâng kan Văn, hoá-Thể thao ndrel pâl n’aih n’gor Gia Lai, rơh uanưh kơp aơ mô knu\ng kơp tât rnọ geh ma hôm kơp nchră le\ nau geh [ư do\ng chi\ng gong tâm [on lan. Ntơm bah nau mbơh, rnoh geh aơ, N’gâng kan văn háo mra geh nau đă geh tât nau kan mât ndrel [ư ueh ăp nau khlay bah chi\ng gong ndrel ntu\k tur chi\ng gong tâm n’gor.

Ăp nkluăl dôl geh ăp ntrong kan êng êng gay ma mât chi\ng gong ko\ kơt lah [ư ueh nau khlay ơm yau bah ntil ndơ aơ. Yơn lah, ti\ng âk nkuăl, gay nau kan mât ân tâm di đah nau rêh ngăn ngên bah chi\ng gong ri ân geh ăp nau ntru\nh, nau kan, nau kơl ân tâm di.

Ti\ng wa Nguyễn Quang tuệ-Kruanh jrâu kan mât ndơ ơm yau, Sở Văn hoá-Thể thao ndrel pâl n’aih n’gor Gia Lai ri, mô knu\ng lah mât ân rnoh geh chi\ng gong ma ân geh n’hao nau khlay bah chi\ng gong mpeh nau ơm yau gay ma nu\ih [on lan gi\t kloh ăp nau khlay bah ăp bor chi\ng gong ma nơm dôl geh mât. Êng nê, ntu\k kan Văn hoá ân geh rnê ryơk ăp rnăk vâl ndrel nsum mpôl [ư ueh nau kan mât ndray ăp ntil chi\ng gong bah nau kan kơp uănh kơt aơ./.

                                    Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương