Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2020

VOV4.M’nông –  Nkhêp di wơt năm Canh Tý 2020, ôi nđaơ 21/1, đảng bộ, n’gâng kan [on lan n’hanh nu^h [on lan ăp rnoi mpôl đêt Gia Lai le\ [ư an nkao, su nhang bah năp Rup ndah Kruanh Hồ Chí Minh đah nu^h [on lan ăp rnoi mpôl đêt Tây Nguyên n’hanh [ư râng ăp tahen le\ kh^t ta Nghĩa trang Liệt sĩ n’gor.

Mpôl Can bộ kruanh n'gor Gia Lai su nhang ta nghĩa trang liệt sĩ

 

Tâm mông nar rhăt jăp, ăp cán bộ kruanh n’gor le\ nsơr nkao, su nhang nkah g^t Kruanh Hồ Chí Minh têh kuăng, nu^h kruanh têh bah đảng n’hanh rnoi mpôl he. Jêh ne\, mpôl cán bộ kruanh n’gor Gia Lai le\ tât râng ăp tahen le\ kh^t ta Nghĩa Trang Liệt sĩ. Ta aơ, mpôl kruanh n’gor le\ an nkao bah năp rup ndah Tổ quốc ghi công n’hanh su nhang nkah g^t, nkoch nău lah ue\h đah ăp nu^h tahen le\ kh^t janh dăng yor nău kan rklaih đăp mpăn rnoi mpôl, kơp dơn ngoay neh dak.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương