Pơk uănh mông nar djăt: 20/11/2019

VOV4.M’nông  Di nkah g^t nar Nhà giáo Việt Nam (20/11) kêng măng nđaơ, ta Ntu\k Kruanh dak Groi Kruanh dak Đặng Thịnh Ngọc Thịnh mâp măt mpôl đại biểu nu^h nai nt^m nti nău kan ntoh lư năm 2019. Groi Kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh răm rhơn saơ trong kan nt^m nti nău kan le\ m^n lah nâp nâp tơm khlay n’hanh ntu\k nsan tâm nău n’hao ue\h nu^h kan, rgop n’hao ue\h pah kan n’hanh hun hao nâp nâl neh dak. Groi Kruanh dak rnê rhơn ăp nău geh ma nt^m nti nău kan le\ dơi geh tâm năm bah năp. Groi Kraunh dak đă N’gâng kan Lao động Thương binh n’hanh xã hội, trong kan nt^m nti nău kan an rgum nt^m rđau n’hanh mbơh [ư tâm ban âk trong mkra, tâm ne\ uănh khlay hun hao rmôt nu^h nai n’hanh uănh aơ lah trong mkra ue\h gay hun hao nt^m nti nău kan.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng