Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.Mnông- Ôi nar 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor Thừa Thiên Huế tal 16, năm kan 2020-2025 ntơm pơk ta nkuăl [on têh Huế. Tât râng n’hanh ntoh ngơi ta rơh Đại hội, Uỷ viên Bộ chính trị, groi kruanh rnâng kan Quốc hội Tòng Thị Phóng rnê ăp nău dơi geh khlăy bâh n’gor Thừa Thiên Huế tâm 5 năm ba năp.

Wa Tòng Thị Phóng đă đại hội an geh rgum mbơh rblang ăp nău mô ho\ dơi, ne\ lah: N’gor hôm nha geh âk nău dơi yơn hun hao mô ho\ tâm di đah nău geh. Nău kan nchrăp ntu\k gu\ n’hanh mât ua\nh nkuăl [on têh ê ho\ tâm di đah nău hun hao. Nău kan mât rbăy nkra njêng ntu\k ntô kăl e ê ho\ geh nău mhe, ê ho\ geh n’hao ăp nău khlăy…N’gor Thừa Thiên Huế an geh rgâl mhe têh dăng tay lơn tâm nău m^n hun hao, n’hao an nâp nâl an mât rbăy ăp nău khlăy văn hoá, n’hao nău ơm geh êng geh, hun hao âk ăp ntil nău kan tâm ne\ geh pâl nđaih lah n’gâng kan tơm khlăy.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương