Pơk uănh mông nar djăt: 4/7/2020

VOV4.M’nông: Ta Hà Nội mhe geh nau tâm nchră đah ăp rmôt ndrel rmôt kan nkoch mbơh nau mhe đah nkô| “Rgâl ntrơn mrô- nau ueh ndrel nau ntul rlong”. Ntoh nau ta nar tâm nchră, Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam lah rjăp: Ntơm nau kan njrăng, rdâng srê Covid-19 mhe rlau, kơp ntơm rnôk Việt Nam ê geh nu\ih ntưp srê Covid-19, Việt Nam ho\ ntru\nh nau kan nthoi trực tuyến đah 20 ngih dak si.

Tă bah nê, rnôk geh nu\ih ji ndrel u\ch uănh năl, mra dơi nthoi đah nai dak si bôk năp blau ngăn gay ma săm. Ne lah rnơm ntu\k nkoch mbơh nau. Groi Thủ tướng ân lah, nau rgâl bôk mrô [ư ân neh dak hun hao ngăch lơn, nau rêh kon nu\ih đăp mpăn lơn, kơl an [on lan ueh lơn, kơt do\ng âk lơn nau dơi [ư tơm bah [on lan. Ngăn lah tâm nau kan nkoch mbơh nau, mô geh nkhah luh bah nau dơi văng sa, chính trị, rêh jêng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng