Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

VOV4.M’nông:  Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in le\ rblang bah năp Quốc hội mpeh dự thảo tơm prăk năm 2021. Ta rơh rblang, Tổng thống m^n lah, bôl jêr jo\t, Hàn Quốc dôl lah dak hăn lor ăp nău kan njrăng srê n’hanh wa\ng sa. A[aơ lah rnôk jâng wa\ng sa Hàn Quốc an geh hao jêng wa\ng sa nâp nâl lơn. Tâm 9 khay năm aơ, wa\ng sa Hàn Quốc le\ hao jêng âk, ăp nău ntru\t do\ng ndơ n’hanh tăch ndơ tâm dak le\ dơi ndâk njêng jêh Chính phủ n’hu\ch ăp trong njrăng n’gang srê. Tổng thống lah rjăp, dự thảo tơm prăk năm 2021 ma chính phủ mbơh an Quốc hội gay ndơ\ Hàn Quốc rlău rơh duh jêr, hao ngăch jêng du dak hăn bôk năp. Tổng thống lah rjăp đo\ng mpeh nău ntru\t ngăch nău kơl wa\ng sa mhe ntuh kơl ntru\t hao jêng mhe, pơk hvi săch do\ng nu^h kan, đăp mpăn nău rêh jêng.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương