Pơk uănh mông nar djăt: 24/10/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 23/10, HĐND n’gor Kon Tum khóa XI [ư Rơh hop êng sơch Kruanh HĐND, UBND n’gor, dăp rgum tay ăp to\ng le\ rngôch pah kan nu^h kan n’hanh n’glêh an ăp nkô| nău mpeh n’gle\ nău dơi. Na nê| wa Nguyễn Văn Hòa, Groi Bí thư Tỉnh ủy, Kruanh UBND n’gor dơi sơch [ư Kruanh HĐND n’gor Kon Tum khoá XI.

Wa Lê Ngọc Tuấn, Groi Bí thư Tỉnh ủy, Groi kruanh Rnâng kan UBND n’gor dơi sơch [ư Kruanh UBND n’gor Kon Tum. Rơh hop t^ng [ư nău an rlu đah Groi kruanh HĐND n’gor Kon Tum wa wa Kring Ba n’hanh sơch wa Nghe Minh Hồng, Groi Kruanh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy [ư Groi kruanh HĐND n’gor; an rlu đah Groi kruanh UBND n’gor đah wa Trần Thị Nga n’hanh sơch wa Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Groi Kruanh Ban Tổ chức Tỉnh ủy [ư Groi Kruanh UBND n’gor Kon Tum./.   

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương