Pơk uănh mông nar djăt: 23/11/2020

VOV4.M’nông – Kêng măng 22/11, Mpôl pah kan bah Ban tổ chức Trung ương yor wa Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Kruanh ban tổ chức Trung ương leo lor le\ tât khâl n’hanh pah kan ta du đêt ntu\k wa\ng sa rêh jêng ta nkuăl Buôn Đôn, n’gor Dak Lak. Khâl n’hanh pah kan đah cán bộ nu^h kan Ngih măy điện măt nar rkum Sêrêpôk 1 n’hanh Quang Minh, ta xă Ea Wer, nkuăl Buôn Đôn, wa Phạm Minh Chính uănh lah prêh săk rnglăy wa\ng sa bah ngih măy rnôk pă an điện ngih dak geh nklăp 150 rkeh Kwh/năm, ns^t geh nklăp 300 rmen prăk, ndơ\ an tơm prăk n’gor 30 rmen prăk/năm.

Kruanh ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính pah kan ta Dak Lak

 

T^ng wa Phạm Minh Chính, ăp ntu\k nkra njêng lo\ mir săk rnglăi đêt dơi kơt do\ng hun hao điện măt nar. U|ch [ư nău aơ n’gor an uănh kơp dăp rgum tay neh ntu, ntu\k nkra njêng lo\ mir mô săk rnglăy dơi rgâl an nkra njêng điện măt nar.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương