Pơk uănh mông nar djăt: 19/8/2019

VOV4.Mnông:  Kruanh n’gâng kan u\nh nar bâh Anh Kwasi Kwarteng  nar naơ 18-8 dun ăp nău m^n rvê mpeh nău dơi mbra mô to\ng ndơ sông sa, dak si n’hanh ndơ\ su njir tâm rnôk lah Anh luh du rmôt kan âk dak châu âu kan ndrel ma mô geh tâm ton Brexit. Ta năp ne\, ntu\k kan mbơh nău meh Anh le\ nchih mbơh ăp nău mbơh geh tât ăp s[ kan bâh chính phủ mpeh nău dơi mbra geh tâm ăp nău tât đah Anh lah Brexit mô geh tâm ton. T^ng ne, dak Anh mbra tâm rdâng đah na\u mô to\ng âk drăp ndơ khlăy. Yơn lah, rkuanh n’gâng kan u\nh nar Kwasi Kwarteng   lah na nê|, dak Anh le\ geh nău cnhrăp na nê| gay ma luh du rmôt kan âk dak châu âu ma mô geh nău tâm ton ta nar 31/10 tay.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng