Pơk uănh mông nar djăt: 7/7/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 6/7, Uỷ viên Bộ chính trị, bí thư Trung ương Đảng, Kruanh Rnâng kan Truyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ndrel rmôt hăn kan ho\ mêt uănh nau [ư nau rđau rmô 35 bah Bộ chính trị mpeh Đại hội Đảng bôk ăp gưl ta Hà Tĩnh, r[o\ng tât Đại hội ntoh măt lam dak tal XIII bah Đảng. Ntoh nau ta nar pah kan, Kruanh Rnâng kan Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lah rjăp: Nau kan rđau đại hội gưl tâm dâng ndrel du đê| đại hội gưl ba lơ mhe geh nau dơi ueh. Mpeh nau kan dăch tât, Kruanh Rnâng kan Tuyên giáo Trung ương ân lah, aơ lah rơh dăch du\t năm kan, rnâng kan n’gor uỷ Hà Tĩnh  rgum rđau, đă [ư ân jêh nau kan chính trị, [ư jêh ăp nkô| nau mpeh văng sa, rêh jêng, n’hao nau rêh văn hoá, nuih n’hâm bah [on lan, đăp mpăn rnă njrăng chính trị ndrel đăp mpăn nau rêh tâm n’gor./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng