Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020

VOV4.Mnông- Kêng măng nar 22/9, kruanh Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn leo rơh r[u\n nchră nchrăp [ư bôk nău kan “Lam dak nsum ti kơl an nu^h ach o” năm 2020. ntoh ngơi ta rơh r[u\n nchră, wa Trần Thanh Mẫn lah na nê|: aơ lah ngoăy tâm âk nău kan ngăn ngên gay ma mpo\ng tât kahg^t  90 năm nar way ơm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vơt t^ng nău kan tâm rlong “Lam dak nsum ti kơl an nu^h ach o-mô an geh nu^h nklơi tay ba kơi” yor Thủ tướng chính phủ rgo\ jă. Rnoh rgum geh bâh bôk nău kan an lor kơl an rnăk ach o, ntu\k rêh jêng ach o n’har bri, ăp n’gor geh nău khuch khat yor mih sial trôk nar tâm năm 2019-2020. Bôk nău kan mbra geh ntoh rup-ntoh ngơi trực tiếp ta sóng Radiô nău ngơi VN n’hanh Đài Truyền hình Việt Nam ta rnôk 8 mông măng nar 17/10/2020.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương