Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 3/8, Rnâng kan rđau nau kan njrăng rdâng srê ji nkuăl Đam Rông , n’gor Lâm Đồng ân gi\t, tâm nkuăl ho\ geh nu\ih ntưp đah srê ji dâr bưm ko. Aơ lah nu\ih geh nau ji srê bôk năp geh mpơl saơ tâm n’gor Lâm Đồng. Nu\ih ji aơ lah bu ur 21 năm, rnoi Hmông, gu\ tâm thôn 3, xã Liêng Srol, nkuăl Đam Rông. Jêh rnôk geh saơ nu\ih ji, Rnâng kan rđau nau kan njrăng rdâng srê ji ndrel ăp ntu\k kan bah nkuăl Đam Rông ho\ năn nchueng n’gang, ntru\nh nau kan mpuh n’hât lơi srê.

Nkhah ăp nu\ih ji ndrel ăp nu\ih geh tâm mâp tâm dăch ma nu\ih geh nau ji gay ma so\k mham hăn uănh năl, njrăng nau ntưp rêng bah srê. Đam Rông lah nkuăl mra geh âk srê ji dâr bưm ko, yor tâm dăch ma ăp nkuăl Dak Glong bah n’gor Dak Nông, ndrel nkuăl Lăk bah n’gor Dak Lak. Rơh rlau aơ, ntu\k kan ngih dak si nkuăl Đam Rông ho\ tâm rgop nsum đah ăp n’gâng kan bah n’gor Lâm Đồng gay ma khám uănh năl, săm njrăng ndrel chuh dak si vắc xin ji dâr bưm ko ân rlau 1200 nuih. Nkre lah, nau kan nkoch trêng mbơh mpeh nau njrăng ji ko\ geh n’hao prêh ndrel mra ntru\t [ư dăng rjăp./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng