Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2020

        VOV4.M’nông – Ntu\k nchroh trôk nar ngih dak Lào mbơh tâm ăp nar tât, Lào mbra geh mih têh hvi, tâm rnôk dak lip ta miền Trung Lào hôm e ta rnoh âk. N’gâng kan ăp ntu\k dôl ndăn nt^m rđau mkra khuch khat trôk nar lơh. Ta n’gor Savannakhet, ăp nar bah năp, mih têh jo\ nar [ư dak lip lam hvi. Lam n’gor geh rlău 100 [on ta 8 nkuăl geh dak băm hô, âk ngih wâl dak băm hô n’hanh rlău 10.000 ha ba n’hanh tuh mbo geh dak băm, âk rnoh neh n’glău ka, dak bât, jay gu\, ngih sam [u\t geh dak băm, trong hăn ndrel trong điện tăch proăt, nkhah êng [ư hăn rbăn rnăk an trơn hao ăp nkual prêh lơn. A[aơ n’gâng kan n’gor Savannakhet n’hanh ăp nkuăl dôl nkra ngăch ntung trong ngih wâl n’hanh kơl ndal âk ndơ do\ng kơt phe, dak ngêt, dak si, ndơ do\ng… an nu^h [on lan dak băm.

         

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương