Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

 

VOV4.M’nông: Lào mbra jêng dak r^ng geh t^ng bôk nu^h âk lah dơi tât rnoh hun hao wa\ng sa ntơm bah 6,5-7% tâm lvang năm 2020 – 2030. r^ng geh t^ng bôk nu^h 4000 đôlar/năm. Gay tât rnoh, ta Đại hội Đảng {on lan Cách mạng Lào tâl 11, dak dja ho\ ndơ\ luh du đêt trong nkra kơt dăp rgum tay jâng wa\ng sa nkre đah [ư njêng n’hanh tăch rgâl âk ntil; lor nchrăp, nsrôih tâm nău t^ng [ư geh nău tam trong nchrăp hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h. Rlău ma nê, Chính phủ Lào uănh trong hun hao kloh ue\h tât năm 2030 lah ndơ do\ng tơm gay đăp mpăn rnoh tât hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h jo\ jong, lơn lah ndơ\ neh dak luh bah dak mbrơi hun hao, jêng dak dôl hun hao r^ng geh t^ng bôk nu^h âk n’hanh tât rnoh hun hao nâp dăng tâm năm 2030 t^ng trong r[o\ng kloh ue\h n’hanh nâp dăng./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương