Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020

VOV4.M’nông – Lào [ư tay “Nău nchrăp mât uănh n’hu\ch mâp duh phang n’hanh dak lip” gay n’hu\ch đêt ngăn khuch bah trôk nar lơh đah tuch tăm lo\ mir n’hanh nău rêh bah nu^h [on lan. Nău nchrăp [ư gay n’hu\ch khuch bah mih têh n’hanh ăp rơh duh phang jo\ jong đah tơm tăm, nkre n’hao nău dơi mât uănh khuch trôk nar bah nsum mpôl ta tơm prăk ntop kơl bah ngân hàng hun hao châu Á (ADB) khlay 36,5 rkeh đôlar. Ăp nău [ư khlay bah nău nchrăp geh n’hao săk rnglăy mât uănh tu dak tă bah nău nglăp tay âk máy bơm pơk dak rho\ an tuch tăm lo\ mir ta du đêt quận, nkuăl ta thủ đô n’hanh n’gor Vientiane.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

                               

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương