Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

VOV4.M’nông – Jêh ăp rgâl hao mhe mkra nău duh jêr ta Libya, nu^h ntoh măt bah Liên hợp quốc ta Libya u\ch dak aơ ơm [ư rơh săch gay ns^t tay đăp mpăn an nu^h [on lan jêh bơi 10 năm roh đăp mpăn. Ntoh ngơi đah báo chí tâm nar 27/10, ntoh măt bah Liên hợp quốc ta Libya Stephanie Williams nkoch mpo\ng u\ch, du nar na nê| mpeh rơh săch ta lam dak ta Libya mbra dơi ăp nu^h tâm nchră ndơ\ tâm ăp rơh tâm nchră chính trị êp tât. Ntoh măt Stephanie Williams lah rjăp, du nău khlay rnôk aơ an dăn đă geh mông nar gay [ư rơh săch lam dak ta Libya tâm nar ơm ngăn dơi [ư.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương