Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

N’gor Kon Tum

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, nar duh, kêng măng geh mih đêt ntu\k

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:           24→26đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        13→15 đô| C

 

N’gor Gia Lai

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, nar duh, kêng măng geh mih đêt ntu\k

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:               23→25 độ C,

Măng trôk nđik ntơm bah:           12→14 đô| C; êng nkual Cheo reo 16→17 đô| C

 

N’gor  Dak Lak

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, nar duh, kêng măng geh mih đêt ntu\k

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                   24→25 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:              12→14 đô| C

 

N’gor  Dak Nông

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, nar duh, kêng măng geh mih đêt ntu\k

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                          23→25đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                      12→14đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, nar duh, kêng măng geh mih đêt ntu\k

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              23→25 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 18→20đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        12→14 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 10→ 12đô| C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương