Pơk uănh mông nar djăt: 20/8/2019

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, geh ntu\k geh mih, kêng măng n’hanh măng mih ntâng.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:      29-  31 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   20-  22 độ C

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, geh ntu\k geh mih, kêng măng n’hanh măng mih ntâng.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     28 - 30 độ C; êng nkual cheo reo  32→ 34 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 19→ 21 độ C; êng nkual cheo reo 22→ 24 độ C

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, geh ntu\k geh mih, kêng măng n’hanh măng mih ntâng.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      28-  30 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 19→ 21 độ C

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, geh ntu\k geh mih, kêng măng n’hanh măng mih ntâng.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      28-  30 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  19→ 21 độ C

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, geh ntu\k geh mih, kêng măng n’hanh măng mih ntâng.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:     27→ 29 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 23→ 25 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 18-  20 độ C, êng nkual [on têh Đà Lạt 15- 17 độ C.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng