Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2021

 

N’gor Kon Tum

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, ơm ôi bri nđik, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k geh mih rgum ta ăp nkuâl mpeh luh nar.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:      27 – 29 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   16-  18 độ C

N’gor Gia Lai

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, ơm ôi bri nđik, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k geh mih rgum ta ăp nkuâl mpeh luh nar.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     27 – 29 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 15→ 17 độ C; êng nkual mpeh bah dâng luh nar 17→19 độ C

N’gor  Dak Lak

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, ơm ôi bri nđik, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k geh mih rgum ta ăp nkuâl mpeh luh nar.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      27- 29 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 18→ 20 độ C

N’gor  Dak Nông

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, ơm ôi bri nđik, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k mih ntâng.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      27-  29 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  17→ 19 độ C

N’gor  Lâm Đồng

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, ơm ôi bri nđik, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k mih ntâng.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      26-  28 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 22- 240C

Măng trôk nđik ntơm bah:  17→ 19 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 14- 160C

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương