Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2020

VOV4.M’nông – Kruanh n’gâng kan Công thương Nga Denis Manturov mhe aơ mbơh, nău nkra njêng Vaccine Sputnik V njra\ng n’gang Covid-19 ta dak aơ dơi hao rlău 5 tơ\, hao tât 1,5 rkeh d^ng tât khay 12 tât. Ơh nău ôp tâm tivi wa Denis Manturov m^n lah, Nga geh nău u\ch nkra njêng nklăp 300 rbăn d^ng vaccine Covid-19 ta du\t khay aơ n’hanh nklăp 800 rba\n d^ng tâm khay 11. Nău r[o\ng n’gle\ du\t lah 1,5 rkeh d^ng vaccine ta khay 12 tât. Nga lah dak bôk năp ta lam ntur neh an luh ntil vaccine Covid-19 đah săk kuăl Sputnik V. vaccine aơ le\ dơi geh săk rnglăy n’hanh đăp mpăn đah âk rbăn nu^h u\ch êng rlong dak si.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương