Pơk uănh mông nar djăt: 10/7/2020

VOV4.M’nông – Nar 9/7, mpôl pah kan bah N’gâng kan dak si yor N’gâng kan dak si Nguyễn Thanh Long dơi [ư leo trong le\ pah kan ta n’gor Gia Lai, tâm nchrăp ăp trong mkra jăch ndăn nkh^t rdêl srê ndâr ko ta nkual Tây Nguyên. T^ng nău mbơh ta nar pah kan, bah khay 6 tât a[aơ, le\ geh 72 nu^h ntưp ndâr ko, ta 10 thôn [on ta 4 n’gor Tây Nguyên. 3 nu^h le\ kh^t. 28 nu^h geh mpơl nău ji, rnoh ntưp mô geh mpơl nău ji geh bơi 50%. Dak Nông geh rnoh nu^h ndâr ko âk ngăn, đah 28 nu^h, jêh ne\ Kon Tum, 24 nu^h. Nău aơ an saơ geh âk mpeh nău ntưp nga\ch ndâr ko ta Tây Nguyên lah saơ na nê|. Gay nking n’gang ji ndâr ko ăp n’gor Tây Nguyên, Kruanh n’gâng kan dak si Nguyễn Thanh Long dơi [ư nt^m rđau mkra nău ji aơ ngăch ngăn n’hanh đăp mpăn ngăn, nkre nâp nâl an ăp năm bah kơi tay. N’gâng kan dak le\ nchră 500 rbăn ding vaccine ndâr ko gay Tây Nguyên nkh^t rdêl srê.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng