Pơk uănh mông nar djăt: 23/11/2020

VOV4.Mnông-kêng măng nar 22/11, ta ntu\k tâm rlong thể dục thể thao n’gor Dak Lak (nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột) le\ geh rơh tâm rlong chưng play Futsal HDBank cúp ngih dak năm 2020. aơ lah năm tal 4 geh tâm rlong chưng play Việt Nam VFF n’hanh radiô nău ngơi VN (VOV) tâm rgop leo [ư n’hanh lah rơh bôk năp geh [ư ta du n’gor ta Tây Nguyên.

Wa Trần Minh Hùng-Groi TGĐ radiô nău ngơi Việt Nam, kruanh leo kan tâm rlong njoăl nău lah ueh tât Liên đoàn chưng play Việt Nam, ăp nu^h ntuh kơl, UBND n’gor Dak Lak le\ hăn ndrel đah VOV tâm nău leo [ư ăp ntrong kan tâm rlong Futsal ngih dak tâm ne\ geh cup ngih dak năm 2020 ta nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột. wa Trần Minh Hùng an lah, rơh tâm rlong Futsal rơh aơ ta Dak Lak mbra geh nău tre\ lam gay ma hun hao môn Futsal ta ăp n’gor Tây Nguyên.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương