Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020


VOV4.Mnông- Ôi nar 22/9, ntu\k kan Quốc hội [ư rơh Đại hội tâm rlong ro\ng dak tal 4, lvang năm 2020-2025. Tâm 5 năm ba năp, ăp nău kan tâm rlong n’hanh nău kan nkhôm rnê bâh ntu\k kan Quốc hội le\ geh mât nt^m leo, geh âk nău rgâl mhe, tâm di đah nău ngăn n’hanh nău geh dơi nău kan bâh ăp ntu\k kan bâh Quốc hội.

Ntoh ngơi ta Đại hội, kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rnê âk nău kan bâh ntu\k kan Quốc hội le\ tâm rgop đah ăp ntu\k kan geh kan [ư t^ng nău ntru\nh mpeh nkhôm rnê đah ăp đại biểu Quốc hội way kan pah kan ta ăp ntu\k kan bâh Quốc hội, ndâk nsơm nău mô tâm di ko\ văk tâm nău nkhôm rnê. Kruanh Quốc hội le\ lah na nê|, ntu\k kan Quốc hội an geh ua\nh khlăy, rnê nsơm, nglôch lôch nău kan tâm rlong, nkhôm rnê gay ma geh n’hao tay ăp nău dơi geh, ndâk nsơm le\ rngôch ăp nău ko\ khan, nău mô dơi [ư, ngăn lah nău ta ntrong kan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương