Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

VOV4.M’nông: Nar ntri (8/7), Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, nkre lah nu^h đă hăn kan mha êng Mỹ tâm nkô| nău Triều Tiên- wa Stephen Biegun ho\ geh âk rơh mâp đah kruanh gưl têh Hàn Quốc, gay plơ\ tâm nchră tay hạt nhân đah Mỹ- Triều Tiên, ơm geh mbrơi rlău 1 năm aơ. T^ng trong nchrăp, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ geh rơh mâp đah Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha n’hanh râng tâm nchră jo\ jong đah Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Sei-young. Ăp rơh mâp gay tâm nchră mpeh nô nău ta gôl dak Triều Tiên, ăp nkô| nău tâm boh bar ding- le\ ma ăp nkô| nău tâm kơl prăk njrăng n’gang neh dak. Lôch hăn khâl Hàn Quốc tât nar 9/7, nu^h kruanh tâm boh dak bah dih Mỹ mbra tât hăn khâl Nhật Bản lor rnôk plơ\ s^t tay Mỹ.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng