Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

VOV4.M’nông: Ôi nar 29/10, Mpôl nkual [on têh Hồ Chí Minh ho\ njuăl nău ôp khâl, rgo\ jă, pă nklâm ndơ kơl an [on lan ta xã Duy Ninh, nkuâl Quảng Ninh, n’gor Quảng Bình geh tât khuch phu\t sial dak bu\k lơh năm 2020. Mpôl pah kan ho\ pă an n’gâng kan ta ntu\k 300 rkeh prăk. Rnoh prăk dja ntêm kơl an ăp rnăk ach o, rnăk jêr jo\t 2 rkeh prăk măt; ndrel 1 nklâm ndơ lah phe, bánh, xúc xích, mì tôm, n’hanh ăp ndơ do\ng sa khlay êng [a [a\ rnoh khlay bơi 500.000 prăk. Dơi g^t, ntơm bah nar 27 tât 29/10/2020, Mpôl kruanh rđău kan nkual [on têh Hồ Chí Minh tât khâl, rgo\ jă n’hanh ntop kơl 3 rmen prăk gay kơl [on lan geh khuch khat tă bah phu\t sial, dak bu\k lơh tât n’gor Quảng Bình. Kơp tât kêng măng nar 28/10/2020, Ủy ban Măt trận Tổ quốc nkual [on têh Hồ Chí Minh ho\ dơn geh rnoh prăk n’hanh ndơ kơl an [on lan ăp n’gor miền Trung le\ rngôch rnoh khlay 44 rmen 400 rkeh prăk./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương