Pơk uănh mông nar djăt: 18/7/2019

VOV4.Mnông – N’gâng kan Pakistan le\ nhu\p kân Hafiz Saeed, ntôn gu\ bah kơi nău rdôl lơh jo\ jông 4 nar ta nkual [on têh Mumbai, Ấn Độ năm 2008, [ư rlău 160 nu\ih kh^t. Nău [ư geh đêt nar lor rơh hăn khây Mỹ bah Thủ tướng Pakistan Iran Khan. Nău nhu\p kân geh tâm rnôk nsum mpôl lam ntur neh, lơn lah Mỹ, na nao ntru\t đă Pakistan an kơt do\ng ăp trong mkra dăng lơn đah ăp rmôt mpôl tahen.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng