Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2020

VOV4.M’nông: Pơh dja ntơm bah nar 19-25/10 mbra geh 6 n’gor, nkual [on têh [ư Đại hội đại biểu Đảng bộ năm kan 2020- 2025, tâm nê geh ăp n’gor: Ninh Bình, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lai Châu n’hanh Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương. Na nê|, Đại hội đại biểu Đảng bộ nkual [on têh Đà Nẵng tâl XXII [ư tâm 3 nar ntơm bah 20-22/10. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nchrăp mbra pă an si [u\t an ăp nu^h ntơh măt tât râng dơm mô pă an ăp nklâm ndơ êng [a [a\. Ndrel rnôk dja [ư Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor Quảng Ngãi tâl XX, năm kan 2020- 2025. Tât le\ nar 18/10, lam dak geh 50/67 đảng bộ n’gor, nkual [on têh, Đảng bộ mpeh Trung ương [ư geh nău dơi đại hội năm kan mhe. T^ng trong nchrăp bôk nău, Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor Quảng Bình tâl XVII dơi [ư tâm  pơh dja đo\ng, yơn lah tă bah mih têh ndal jêng Ban thường vụ Tỉnh ủy ho\ dăn ntruch tay nar đại hội gay rgum nkra bah tât khuch dak bu\k an tay bah kơi./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương