Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 17/1, ta Nhih pah kan Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mâp măt dêh bên mpôl Đại biểu ăp nhih mât bôk kan Chính trị- lam rêh jêng kon nu^h n’hanh nsum mpôl. Ăp nhih mât bôk kan Chính trị- lam rêh jêng kon nu^h n’hanh nsum mpôl ân mât ue\h tay nău khlay [ư tơm lah mpang ti nthoi jong bah Đảng, Ngih dak gay rgo\ jă [on lan t^ng [ư jăp gung trong, trong kan, rdâk tay mpôl tâm rnglăp lam rnoi nu^h. Aơ lah nău lah rjăp bah Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ta rơh mâp măt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc njrăng đă ăp nhih mât bôk kan Chính trị- lam rêh jêng kon nu^h n’hanh nsum mpôl ân uănh năl so\ng dăng, ta du ntu\k nê nơh ho\ ntoh nău [ah ngai đah ăp n’gâng kan n’hanh [on lan, ăp nhih mât bôk kan Chính trị- lam rêh jêng kon nu^h n’hanh nsum mpôl ân uănh saơ geh ma nău [ah ngai ma ăp nău ho\ tât geh gay ôp êng săk nơm ho\ [ư jăp pah kan rgo\ jă đo\ng lah mô, moh ndơ [ư gay rgo\ jă nu^h [on lan nsing nơm n’hanh [ư t^ng gung trong, trong kan bah Đảng n’hanh Ngih dak./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng