Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2019

VOV4.M’nông:  Rmôt kan mêt uănh bah rmôt nu\ih pah kan lo\ mir Việt Nam ho\ geh nar pah kan đah rmôt ni\ih kan lo\ mir bah n’gor Gia Lai. A[aơ n’gor Gia Lai geh bơi tât 180 rbăn nu\ih râng kan nsum. Ăp nau kan bah gưl kan pah kan lo\ mir ta Gia Lai ho\ leo nsi\t âk nau dơi khlay. Ngăn lah nau kan bonh đă ndâk nau kơl an ân nu\ih pah kan lo\ mir, manh prăk gay rmôt nu\ih pah kan lo\ mir manh 1.416 rmen bah Ngân hàng Chính sách xã hội gay ma ê nkra, mât rong, rklaih pă kan pah. Ntoh măt rmôt pah kan lo\ mir Việt Nam đă: Rnâng kan rmôt pah kan lo\ mir Gia Lai ân geh ăp nau kan n’hêl ngăn gay ma rgum [ư ân ueh ntu\k kan bah rmôt nơm nâp nâl, n’hao nau dơi ân mpeh tâm dâng ndrel rklaih ngăch ăp nau u\ch ngăn bah ăp nu\ih pah kan lo\ mir, nsôih [ư ân jêh ăp nkô| nau nchrăp luh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng