Pơk uănh mông nar djăt: 23/8/2019

VOV4.M’nông: Ndơn nau jă bah wa Joo Seung-yong, Groi Kruanh Quốc hội dak Hàn Quốc, ntơm lơ 20-22/8/2019, Rmôt hăn kan gưl prêh bah n’gor Kon Tum yor wa Nguyễn Văn Hùng-Bí thư N’gor uỷ, Kruanh HĐND n’gor [ư tơm ho\ tât khâl, ntru\nh ăp nau kan ntuh kơl tâm du đê| n’gor bah Hàn Quốc.

Rmôt kan ho\ geh nar tâm n’ur, tâm mâp đah rlau 50 ntu\k kan tăch rgâl bah Hàn Quốc gay mbơh tât nau geh jêng, nau dăng ndrel kuăl jă nau ntoh kơl tâm n’gor Kon Tum.

Khâl ntu\k kan bah Việt Nam gu\ kan ta Hàn Quốc, Bí thư n’gor uỷ u\ch Ntu\k kan ntoh măt bah dak Việt Nam ta Hàn Quốc ân kơl an n’gor Kon Tum tâm nthoi nau kan dah Hàn Quốc, geh nau dơi tâm ban, geh nau blau tâm du đê| nau kan kơt tuch tăm nau kan prêh, tăm ndrel ê nkra dak si, geh nau kan [on an mhe săk tam kơt hun hao nsum mpôl, n’hao nau blau ân nu\ih kan dak si, hun hao ntim nti, hun hao pâl n’aih gay r[o\ng tât ký ton nau tâm boh kan nsum, ntru\nh ân geh nau tâm boh bar ding./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng