Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2019

VOV4.M’nông: Tổng thống Nga Vladimir Putin tâm pơh tât mra vơt âk jêt nu\ih rđau kan bah Châu Phi tâm rnôk Nga u\ch ndâk tay nau kan geh dơi bah neh dak aơ đah nkuăl neh. Rđau kan bah nklăp 35 dak Châu Phi mra râng rơh r[u\n rơh prêh Châu Phi-Nga tal bôk năp ta Sochi ntơm lơ 23-24/10. Đah Tổng thống Nga Putin, rơh r[u\n lah rnôk gay [ư rêh tay nau tâm boh tă bah rơh Liên Xô ndrel ndâk ăp rmôt [ư nau kan mhe, n’hao nau kơl an bah Nga tâm lam ntur neh tâm nrôk ân geh rdâng bôk đah Phương Tây. Bah năp rơh r[u\n gưl prêh, nu\ih ntoh ngơi bah Tổng thống Nga ton lah Nga u\ch ntoh măt ta Châu Phi yor aơ lah nkuăl neh khlay. Ăp nu\ih kan nchră nau ân lah, rơh r[u\n gưl prêh Nga-Châu Phi rơh bôk năp mbơh ăp nau kan ueh mpeh trong der bah Nga tât Châu Phi./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng