Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 18/9, ta Hà Nội, ho\ geh Rơh r[u\n Kruanh n’gâng kan Tơm prăk ndrel Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 rơh 23 ti\ng nau [ư trực tuyến. Aơ lah rơh r[u\n khlay tâm ăp nau kan tâm boh tơm prăk ASEAN+3 yor Việt Nam ndrel Nhật Bản ndrel [ư tơm tâm năm 2020. Ta nar r[u\n, ăp ntoh măt tâm ban nau pơk hvi lơn tay nau tâm boh tơm prăk ASEAN+3, r[o\ng tât du nkuăl tâm rnglăp, geh nsum ndrel nâp nâl lơn.

Ăp ntoh măt ko\ tâm nchră nau kan mpeh nau văng sa lam ntur neh ndrel nkuăl ko\ kơt lah ăp nau kan gay ma rdâng bah năp srê Covid-19. Ăp kruanh n’gâng kan ko\ uănh nau ntru\nh nau tâm boh mhe bah nau kan tơm prăk ASEAN+3 ndrel nchră nau ton lah nsum bah rơh r[u\n./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương