Pơk uănh mông nar djăt: 10/7/2020

VOV4.M’nông – Nar 9/7, Groi Thủ tướng, Kruanh n’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Phạm Bình Minh le\ đah Kruanh N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Nhật Bản Motegi Toshimitsu ndrel [ư tơm r[u\n nchră Kruanh N’gâng kan Mê Công-Nhật Bản rơh tal 13 t^ng trong [ư so\ng dăng. Ndrel râng R[u\n nchră hôm geh Kruanh N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Campuchia, Lào, Mianmar, Thái Lan n’hanh ntoh măt N’gâng kan, nău kan geh tât bah Việt Nam. R[u\n nchră rgum tâm nchră 2 nkô| nău khlay lah kan ndrel Mê Công-Nhật Bản tâm njrăng n’gang, rdâng đah srê Covid-19 n’hanh ăp trong n’hao kan ndrel tăch rgâl n’hanh ntuh kơl gay rdâk hao wa\ng sa jêh srê. Bah năp ăp nu nău jêr jo\t bah nu nău wa\ng sa lam ntu\r neh, ăp Kruanh n’gâng kan m^n lah tay nău khlay n’hao ăp nău nsrôih nsum njrăng n’gang kop srê n’hanh ndâk njêng tay jâng wa\ng sa. 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng