Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

VOV4.M’nông: T^ng Đài KBS nar 8/7, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc n’hanh Tư lệnh tahen tâm rgop Hàn-Mỹ ho\ tâm nchră ta nhih pah kan njrăng n’gang neh dak ta thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nkô| tâm nchră ta rơh hop mô dơi mbơh, yơn nklăp kruanh bar ding ho\ tâm ôp mpeh g^t nti tâm lơh nsum tahen tâm rgop t^ng trong nchrăp tâm khay 8 tât lah mô. Tahen tâm rgop Hàn-Mỹ dôl tâm nchră trong nkra nti tahen mât bôk tahen tâm rgop tâm kêng du\t năm n’gul khay 8. Yơn lah, bar ding a[aơ mô ho\ n’glêh an mpeh nău [ư huêt jê| nti tâm lơh mô lah ntruch tay trong nchrăp nti tâm lơh lah mô. Bah năp nê, Tư lệnh tahen tâm rgop Hàn-Mỹ ho\ tă lah: Bol ma huêt jê| nti tâm lơh nsum, tahen tâm rgop bar dak mbra rgum nti tâm lơh đo\ng gay uănh năl nău dơi njrăng n’gang bah tahen tâm rgop bar dak./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng