Pơk uănh mông nar djăt: 29/9/2020

VOV4.M’nông: Nar 28/9/2020, Tâm nchră Bộ trưởng Ngoại giao Mê Kông – Hàn Quốc tâl jât dơi [ư t^ng trong pơk so\ng dăng bah ngai đah ndrel [ư tơm bah Groi Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh n’hanh Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha. Râng tâm nchră geh Bộ trưởng Ngoại giao ăp dak Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma n’hanh Thái Lan. Tâm nchră rgum ôp uănh tay ăp to\ng nô nău an [ư tâm boh Mê Kông – Hàn Quốc tâm năm rlău aơ, tâm nchră mpeh trong r[o\ng tâm boh tâm let năp tay, n’hanh tâm ôp mpeh du đêt nkô| nău dak bah dih n’hanh tâm nkual. Du\t jêh tâm nchră, ăp Bộ trưởng ho\ uănh an do\ng nău mbơh nsum ndrel [ư kruanh tâm nchră Bộ trưởng gưl têh Mê Kông – Hàn Quốc tâl 10 n’hanh tâm ban u\ch [ư Tâm nchră Bộ trưởng Ngoại giao Mê Kông – Hàn Quốc tâl bar nkhêp geh tâm nchră gưl têh ASEAN tâl 37 tâm khay 11 tât./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương