Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi 13/7, Ban Dân vận Trung ương kan nsum đah Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, Nhih phat dôih [on lan gưl têh n’hanh Bộ Tư pháp [ư tâm nchră pơk so\ng dăng Pah kan rgo\ jă tâm nău kan nkra bah tâm rkeh. Ntơm bah năm 2014 tât le\ khay 9/2019, tâm lam dak ho\ [ư nkra bơi 900 rbăn tơ\ tâm rkeh, tâm pit, tih pháp luật. Tâm nê 80,6% rnoh tơ\ nkra geh nău dơi. Lah ta rnôk tâm nchră, Kruanh Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai lah rjăp: săk tơm bah nău kan nkra bah tâm rkeh lah pah kan rgo\ jă. nkra bah tâm rkeh lah rnôk nkoch trêng, rgo\ jă trong kơl, pháp luật; n’hao nău g^t êng, nău dơn kan, nuih n’hâm u\ch êng, njêng nău tâm ban u\ch âk, nsrôih gay ma joi geh nău ngơi nsum,  mbluh aih trong ko\ kol, tâm rkeh./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng