Pơk uănh mông nar djăt: 24/10/2020

VOV4.M’nông: Ta jay Văn hóa Lao động n’gor Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao n’hanh Pâl nđaih [ư Ntơm pơk tâm rlong thể thao ăp nu^h rnoi mpôl đê| n’gor Kon Tum tâl II năm 2020. Bơi 500 nu^h tâm rlong tât bah 11 mpôl bah ăp nkuâl, nkual [on têh n’hanh Công an n’gor râng tâm rlong rơh dja. Tâm rlong [ư tât le\ nar 25/10, đah 7 môn tâm rlong lah chưng play, pah play, nchuăt, têk rse, ntrôl mâng, pănh na- na đut n’hanh ncho lơng djơng. Tâm rlong lah rnôk gay ăp nu^h rnoi mpôl đê| tâm n’gor tâm mâp, tâm nđu\r, ntru\t ntrôl ăp trong leo [ư tiăr nti thể thao, n’hao ngăch dăng n’hâm suan, nău rêh văn hoá nuih n’hâm an nu^h [on lan. Nkre n’hao dăng tâm rnglăp nkre đah krêp dêh, rgop mât ndray n’hanh mpư n’hao ăp săk tơm văn hoá bah ăp rnoi mpôl đê| tâm n’gor, lơn lah tâm rơh mom ndăm./.  

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương