Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

VOV4.M’nông: Rmôt mi\n nkra tâm ngih săm [u\t Đại học Chulalongkorn, bah Thái Lan mhe mbơh nau tă geh jêh rlong ntil vắc xin rdâng srê Covid-19 tâm 13 mlâm dôk ndrel geh ueh ngăn. Nsing tâm nau tă geh aơ mpo\ng tât nau u\ch Thái Lan mra dơi nkra êng vắc xin njrăng rdâng srê Covid-19. Kruanh rmôt mi\n njêng ân gi\t, ntil vắc xin aơ geh chuh tâm dôk ntơm khay 5 tât khay 6 ho\ njêng ăp ntil dơi do\ng châl đah srê Covid-19. Rơh bôk năp ân nau rlong vắc xin mhe tâm kon nu\ih mra geh ntơm rlong tâm khay 10 tât. Jêh nê, rơh tal 2 ntơm khay 12 tât khay 3 năm ba kơi. Rơh tal pe bah nau tâm rlong aơ ân u\ch geh 10 nu\ih gay ma chuh ntil vắc xin aơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng