Pơk uănh mông nar djăt: 27/5/2020

VOV4.M’nông – Chính phủ Thái Lan jêh rơh r[u\n kêng măng 26/5 le\ ntru\nh an njong jo\ nău đă mpeh nu nău ndal an tât du\t khay 6 t^ng dăn đă bah Hội đồng Rnă njrăng Ngih dak mât njrăng tay neh dak bah năp nuh srê Covid-19. T^ng trong nchrăp, du uỷ ban yor Tổng thư ký Hội đồng Rnă njrăng Ngih dak Somsak Rungsita [ư tơm rơh r[u\n tâm nar aơ 27/5 gay tâm nchră mpeh lvang 3 pơk lhoi ăp trong mkra nchoeng rwang kơt uănh m^n tay dơi n’hu\ch nar mô an hăn ntop du mông, bah n’gul măng tât 4 mông ôi nar bah kơi, rgâl bah 11 mông kơt a[aơ. Jêh rơh r[u\n aơ mbra dơi mbơh an chính phủ tâm nar 29/5 n’hanh ăp nău nt^m an tăch rgâl n’hanh nău [ư tâm lvang 3 mbra dơi mbơh tâm nar 30/5.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng