Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2019

VOV4.M’nông: Ăp n’gâng kan bah Thổ Nhĩ Kỳ ân gi\t, dak aơ ho\ mpôn nau tâm mâp đah Chính phủ Syria gay der nau tâm rdâng bôk ngăn đah mpeh ba lơ Syria, ntu\k le\ bar ding dôl geh ntru\nh leo rmôt tahen bah nơm. Ti\ng nê tahen bah Thổ Nhĩ Kỳ ndrel tahen bah Syria ho\ ndâk ăp ntrong tâm mâp ngơi so\ng nâp đah tahen ndrel nu\ih kan mpôn mbơh nau bah bar dak mô lah tâm nchră ngăn nau kan bah Nga gay n’huch hô nau mra geh rdâng bôk. Ăp ntrong tâm mâp ngơi geh [ư jêh rnôk tahen Chính phủ Syria yor Nga kơl an lăp tâm nkuăl mpeh ba lơ bah Syria tâm nrôk tahen Thổ nhĩ Kỳ ko\ dôl ntru\nh nau rdôl lơh tâm nkuăl aơ gay nkhi\t phung rlăng. Nga dôl nsôih [ư nau kan kơl tâm rjaih nau đah Thổ Nhĩ Kỳ ndrel Syria./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng