Pơk uănh mông nar djăt: 30/3/2020

VOV4.M’nông: Ta nhih pah kan Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mhe [ư tơm rơh hop n’hanh hăn uănh ndơ do\ng pơk so\ng dăng mpeh pah kan njrăng, n’gang nuh srê Covid-19 ta 5 nkual [on têh lah: Hà Nội, Nkual [on têh Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng n’hanh Cần Thơ.

Ta rơh hop, Thủ tướng u\ch nău Bộ Y tế, Bộ Công an kan nsum rmal nu^h ji 178 (mbơh ndăch, rvăch rvêng mô mbơh ngăn ngăn) gay lah mbram tiăr nti. Thủ tướng lah rjăp, rnôk dja, ăp n’gor, nkual [on têh lam dak ân t^ng [ư nău ntru\nh bah Thủ tướng. Tâm nê, rlu ăp nău kan rgum hop, r[u\n rgum rlău 20 nu^h tâm 1 jrô n’hanh mô rgum âk ntơm bah 10 nu^h let lơ bah dih nhih pah kan, nhih nti, nhih dak si. Nkre an rlu ăp ntu\k tăch rgâl, rho\ do\ng ndơ khlay. Ăp n’gor, nkual [on têh manh an rlu tăch xổ số kiến thiết n’hanh ăp nău kan pâl rlưn geh ndơ nkhôm gay nu^h hăn tăch vé số mô hăn lam ăp ntu\k, dơh ntưp rêng lam nu^h./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng