Pơk uănh mông nar djăt: 23/11/2020

        VOV4.Mnông- Tâm rnôk geh rơh r[u\n nchră gâl têh G20 trực tuyến, măng nar 22/11-T^ng mông Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc le\ tât râng rơh tâm nchră tal 2 đah bôk nău “rdâk njêng nău rêh let năp tay nâp nâl, le\ rngôch n’hanh geh soan tâm rdâng đah nău tât”.

Ntoh ngơi ta rơh r[u\n nchră, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah na nê| nuh srê Covid-19 le\  têk ru\ch nău dơi geh hun hao bâh lam ntur neh tâm âk rach năm ba năp, [ư an rkeh nu^h tup ta nău ach o. gay ma rlet rlău nău ntul rlong, ăp ngih dak an geh tâm rnglăp, rdâk njêng nău knơm, tâm kơl kan ndrel n’hanh dơn kơl nău kan nsum mpo\ng tât hun hao nâp nâl, le\ rngôch n’hanh mô an geh du ngih dak mô lah nu^h [on lan geh nklơi êng ba kơi. Thủ tướng lah na nê| nău đăp mpăn, ueh lăng, tâm kơl ndrel hun hao lah nău hăn lor bôk năp an nău hun hao nâp nâl n’hanh le\ rngôch. Nău aơ kanu\ng geh rnôk ma nău tâm boh lam ntur neh geh mât bâh ntrong kan âk ding knơm ta nău way, ăp ngih dak ndrel tâm ryơk, g^t vât ndrel, tam nchră, tâm kơl n’hanh tâm knơm ndrel.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương