Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông – Ôi nđaơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc râng n’hanh nt^m rđau r[u\n nchră so\ng dăng N’gul năm trong kan prăk kaih-tơm prăk ngih dak 6 khay bôk năm, mbơh [ư trong kan prăk kaih-tơm prăk Ngih dak 6 khay bôk năm n’hanh trong nchrăp [ư nău kan 6 khay du\t năm aơ, Kruanh N’gâng kan prăk kaih Đinh Tiến Dũng an g^t, jâng wa\ng sa ăp khay bôk năm geh khuch yor srê Covid-19. Bôl ndr^, Việt Nam hôm e mât tâm ban têh bah jâng wa\ng sa, đăp mpăn têh hvi, đăp mpăn rnă njrăng nău rêh jêng. Việt Nam lah tâm rnoh đêt dak hôm e dơi mât nsing nơm ngih dak, tâm rnôk le\ geh rlău 90 dak geh n’hu\ch rnoh nsing nơm mô lah nkra rgâl mpo\ng hao. Ta r[u\n nchră, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah rjăp, tâm rnôk tâm dak n’hanh dak bah dih hôm e âk jêr jo\t yor khuch bah srê Covid-19, nău kan Prăk kaih an nsrôih [ư ue\h nău kan prăk kaih-tơm prăk ăp khay du\t năm.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng