Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Ôi ntri (3/8), ta nhih pah kan Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc [ư tơm rơh hop Chính phủ way ăp khay khay 7. Tâm khay 7 ho\ ntoh âk tay nu^h ntưp Covid-19, ho\ ntoh du đêt nu^h kh^t. Ăp nkual [on têh Đà Nẵng, Hội An, Buôn Ma Thuột n’hanh du đêt ntu\k ân gu\ [ah ngai êng lam nău rêh. Tâm rnôk nuh srê, Chính phủ hôm ndơ\ luh trong nchrăp têh đo\ng, lah ân nkra le\ n’hâm soan mô an pă gâl jâng wa\ng sa. Thủ tướng ho\ pah kan đah âk nkual wa\ng sa kơt miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long tâm ban kơt âk n’gor êng [a [a\ gay droh rklaih jêr jo\t, ntru\t ntrôl [ư njêng tăch rgâl, lơn lah n’gluh tơm prăk ntuh kơl nsum ngih dak, lôch nê ntru\t ntrôl hun hao. Ta nâm nău rđău kan bah Đảng, Thủ tướng lah rjăp, dak he way nâp jâng chuat ta năp jêr jo\t, mô geh nău ndrât ndal, rvah rvăch, le\ ma ta nuh srê Covid-19 a[aơ. Kalơ nuih n’hâm nê, Thủ tướng đă ăp nu^h kan tâm Chính phủ  tâm nchră mpeh trong mât dơi rnoh doanh nghiệp đăng ký mhe mô pă gâl tâm rnôk nuh srê têh, lơn lah ta ntu\k rgum wa\ng sa têh./.  

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng