Pơk uănh mông nar djăt: 19/8/2019

VOV4.M’nông: Tổng thống Mỹ Donald Trump nar nđaơ 18/8 an g^t: Pơng mbra tât bah kơi rơh săch Israel tâm nar 17/9 tât gay mbơh trong nchrăp đăp mpăn Trung Đông. Nu\ih ntop kơl nău kan gưl prêh Chính phủ Mỹ  Jared Kushner lah kiến trúc sư tơm an trong nchrăp đăp mpăn bah Mỹ. T^ng ne\, trong nchrăp đăp mpăn mbra geh 2 gưl wa\ng sa n’hanh chính trị. Ta du\t khay 6 mhe rlău, Mỹ le\ [ư r[u\n nchră wa\ng sa đah nkô| nău “Đăp mpăn tât ueh lăng” ta Ba-ranh n’hanh nkoch gưl wa\ng sa bah Trong nchrăp đăp mpăn Trung Đông. Tâm gưl wa\ng sa aơ, Mỹ kơp ân geh 50 rmen đôlar gay ntuh kơl an Bờ Tây, nkual Gaza, Ai Cập, Jordan n’hanh Libanon kơl nta an đăp mpăn tâm nkual. Bôl ndr^, tât a[aơ, Mỹ mô ho\ mbơh gưl chính trị bah trong nchrăp aơ.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng