Pơk uănh mông nar djăt: 19/8/2019

VOV4.Mnông:  Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nar aơ, 19/8, vơt  Tổng thống Nga Vladimir Putin tâm du rơh tât khâl  geh âk nău khlăy ta năp rơh r[u\n nchră gâl têh G7 du\t pơh aơ ta Pháp. Rơh tâm mâp ngăn đah Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron n’hanh Tổng thống Nga Vladimir Putin geh [ư ta pháo đài Bregancon ta mpeh ba dâng dak Pháp, ntu\k rlu bên bâh rnăk vâl Tổng thống Pháp ta rơh rlu nti. Ntu\k kan mbơh nău pháp n’hanh ăp nu^h kan nchră nău dah bah doh Pháp ua\nh năl, rơh tâm mâp đah wa Macron n’hanh wa Putin rơh aơ mbra njêng du njoat hăn mhe ta nău tâm boh đah bar dak Pháp-Nga tâm ban kơt njêng nău tât le\ rngôch mpeh chính trị- rnă njrăng ta châu âu.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng