Pơk uănh mông nar djăt: 24/8/2019

VOV4.M’nông –  Dak Triều Tiên nar nđaơ 23/8 an lah mbra kơp m^n tih, lah Mỹ nsrôih rdâng đah Triều Tiên đah ăp trong rmal. Tâm nău mbơh, N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Triều Tiên mbơh lah, Triều Tiên hôm e nău nkri têh ngăn bah Mỹ tâm jo\ năm, lah Mỹ mât tay nău m^n êng nơm tâm rkeh. Triều Tiên nchrăp an nsrâng n’hanh tâm, nchră đah Mỹ. Kruanh n’gâng kan tâm rnglapư nchră nău Triều Tiên Ri Yong-ho phong hô nău mbơh bah Kruanh nchră nău Mỹ Meike Pompeo dăch aơ, m^n lah mât ăp trong rmanh dăng ngăn an tât rnôk Triêu Tiên ntlơi bôk nău kan hạt nhân bah dak aơ.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng